Hva er forskjellen på FrP og Demokratene

Mange har bedt meg utdype forskjellen på FrP og Demokratene, skriver nummer 2 på stortingslisten til Demokratene i Hordaland, Jan-Ove Fromreide. «Den største forskjellen finner vi i ideologisk grunnsyn. FrP er et liberalistisk parti, mens Demokratene er et nasjonalpatriotisk parti. Derfor tar FrP avstand fra Sverigedemokratene mens Demokratene i Norge ser på dem som søsterparti,» skriver han, og viser til noen eksempler som illustrerer forskjellen:

«FrP støtter EØS avtalen. Noe som innebærer fri flyt av varer og tjenester også mennesker, dette ut ifra en liberalistisk og globalistisk tankegang. Demokratene er imot EØS- avtalen. Vi mener det er en husmannskontrakt som kun tjener eliten, bedriftseiere. Norske arbeidere kan ikke konkurrere med slike lave lønninger som Øst- Europeere har. Vi vil ivareta den norske arbeider.

FrP er for Schengen avtalen, Demokratene er imot. Det er umulig å trygge våre egne grenser med en slik avtale. Nå må man gå med lua i hånen og spørre EU om lov til å ha egen grensekontroll. Vi har heller ingen kontroll med flyktningstrømmen så lenge vi er med i EØS og Schengen avtalen.

Også i flyktningpolitikken er det store forskjeller. Demokratene vil kun ta imot kvoteflyktninger som ikke er muslimer, mens FrP ikke har den holdning. Demokratene vil på sikt også forby utøvende Islam, dette er FrP imot, for de mener vi må behandle alle religioner likt.

Også i landbrukspolitikken er det store forskjeller. FrP ser på matvareproduksjon som en hvilken som helst annen vare. Demokratene mener det er viktig å ivareta det norske landbruket og styrke det. Vi ønsker å være selvforsynt med mat, og ser dette i sammenheng med en krigssituasjon, eller annet uventet. Trygg norsk mat er for Demokratene viktig».