Vi trenger strengere straffer for seksuallovbrudd

Australia er første land i verden med å innføre utreiseforbud for pedofile. Hensikten er å bekjempe sexturisme mot barn i utviklingsland. Lovforslaget skal snart opp i parlamentet. Det vil gjøre det ulovlig for registrerte straffedømte å forlate landet. De får heller ikke lov å ha pass. Omlag 20.000 personer vil bli nektet pass, og det vil årlig komme rundt 2.500 nye personer på listen. «Tallene er svimlende høye. For meg er det ubegripelig at personer kan gjøre slik mot barn,» sier Jorunn Aaselle Olsen, som er leder for Demokratene i Vennesla og tredjekandidat på partiets stortingsliste i Vest Agder. Hun mener at også Norge bør få en slik regel.

Dessuten mener hun at straffereaksjonene i Norge for seksuallovbrudd ofte er alt for milde, og peker blant annet på at det i saker der en person har begått mange seksuallovbrudd får ikke hvert lovbrudd like stor betydning i den felles straffeutmålingen, som de ville fått om sakene var behandlet hver for seg. Det gis strafferabatt for lovbrudd 2, 3 og 4. Norges strengeste straff er 21 år. Selv om en person gjør flere straffbare handlinger som hver hadde gitt 21 års fengsel. «Straffeloven bygger på ett prinsipp om at jo flere lovbrudd man har begått, jo strengere skal man straffes. Det er ett paradoks at dette ikke gjør utslag i de mest alvorlige lovbruddene,» sier hun.

I gruppevoldtekter har vi sett at gjerningspersonene har fått spleise på erstatningen. Og dermed slipper de billigere unna enn ved å begå en voldtekt alene. «Det er en skandale», mener Jorunn Aaselle Olsen. «Straffenivået i Norge er alt for mildt når det gjelder overgrep mot barn,» konkluderer hun.