Hva med litt realisme?

«Frp sitter hele tiden og sier at folk må stemme på dem fordi de ikke kan få gjennomføring av deres politikk nå fordi de ikke har flertall og regjeringsmakt. Det er hele 56 år siden det sist var en et partis flertallregjering og det var i 1957-61 og da med AP, som den gang var et arbeiderparti, i dag er de et Høyreparti,» sier Demokratene i Norges førstekandidat i Rogaland, Pål Andor Østvold.

At FrP skal klare det mener Østvold er fullstendig urealistisk, og derfor ikke et poeng for velgeren å ta hensyn til. I så fall må FrP skaffe seg rundt 1,5 millioner velgere. Da mener han Demokratene i Norge har et langt mer realistisk mål, som velgerne kan bidra til å realisere. Han mener hans parti aldri vil kunne komme i flertallsposisjon.

«Vi håper derfor på å komme i en vippefunksjon der vi har nok folk på stortinget til at vår politikk kan få gjennomslag. Demokratene i Norge er mer opptatt av politikk for folket, ikke posisjoner og gods og gull for politikerne. For man må jo anta at det er hva de fleste politikerne vil ha i stortinget sien de er så ivrige etter å selge ut og dele landet sitt med andre,» sier han.