Hvorfor sender FrP og Høyre menneskesmuglingsskip til Middelhavet?

«Både FrP og Høyre hevder at de er tilhengere av en «streng men rettferdig» innvandringspolitikk. Men det det to partiene faktisk foretar seg virker i denne sammenheng merkelig». Det mener Demokratene i Norges politiske nestleder Vidar Kleppe.

«Våren 2015 kunngjorde regjeringen at den skulle sende norske skip til Middelhavet etter for å delta i EUs operasjon «Tritron». Denne operasjonen går i korthet ut på å sende skip til kysten av Libya. I realiteten samarbeider disse

Vidar Kleppe er nestleder i Demokratene i Norge. Han ønsker å bli folkets vaktbikkje på stortinget.

skipene med menneskesmuglere. Smuglerne fyller opp gummibåter med ulovlige innvandrere fra Afrika. Når menneskesmuglingsskipene er i nærheten sender menneskesmuglerne ut nødsignaler. Når de vet at menneskesmuglingsskipene kommer stikker de hull på gummibåtene slik at menneskesmuglingen kan kamufleres som «redningsaksjoner». Denne kamufleringen er antagelig nødvendig for å hindre for store protester blant EUs innbyggere,» skriver Kleppe og fortetter:

«Resultatet av denne menneskesmuglingsoperasjonen er store problemer med ulovlige innvandrere i Europa og at mange liv går tapt. Det at menneskesmuglerne som en del av narrespillet må stikke hull på gummibåtene betyr at det forekommer mange drukningsulykker.

Australia setter ulovlige innvandrere i land på øyene Nauru og Paupu New Guninea enten de er i havsnød eller ikke. Da har ikke smuglerne noen grunn til å stikke hull på båtene. Og de ulovlige innvandrerne har ikke lenger noe sterkt økonomisk motiv for å forsøke å innvandre ulovlig til Australia.

Australia har ved hjelp av denne politikken klart å redusere antallet døde som forsøkte å ta seg inn i landet i 2015 til 0 mens det døde 3

Australia har stanset tragediene til havs. Men EU belønner migranter for å stikke hull på egne farkoster. Resultatet er at tusenvis av liv går tapt. Norske myndigheter har en del av ansvaret.

770 mennesker i Middelhavet. For EU-byråkratene er tydeligvis ulovlig innvandring så viktig at de aksepterer at tusenvis av mennesker må dø for å nå målet.

Vi i Demokratene i Norge har forsøkt å finne ut hvordan denne vanvittige beslutningen er fattet. Regjeringen har svart at den reelle beslutningen ble fattet i en regjeringskonferanse i 2015. Protokollen fra regjeringskonferansen er imidlertid hemmelig. Den formelle beslutningen ble fattet i departementet. Saken er underlagt Justisdepartementet. Justis og beredskapsdepartementet ledes av to statsråder fra FrP: Per Willy Amundsen og Sylvi Listhaug.

I følge departementet har saken også blitt forelagt Stortinget. Siste gang i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2017. Regjeringens budsjetter har blitt vedtatt av regjeringspartiene Høyre og FrP samt Venstre og KrF. Men det har ikke vært noen opposisjon mot denne menneskesmuglings-politikken som har sendt flere hundre tusen ulovlige innvandrere til Europa, og som har resultert i tusenvis av døde på Middelhavet.

Det at ikke et eneste parti protesterer mot en politikk som både skaper problemer med ulovlig innvandring og koster flere tusen menneskeliv, er i sannhet oppsiktsvekkende!

Det er beklagelig at denne saken ikke har vært gjort til gjenstand for offentlig debatt. Ingen av regjeringspartiene har blitt tvunget til å forsvare politikken. Dette viser at det er et stort behov for nytt blod på stortinget. Hvis jeg blir valgt inn på Stortinget vil jeg stille spørsmål til den ansvarlige statsråd om dette.

Jo mer oppmerksomhet jeg klarer å skape om denne saken, jo mer ubehagelig blir den for regjeringspartiene og jo mer sannsynlig er det at de vil bli tvunget til å trekke de menneskesmuglingsskipene tilbake fra Middelhavet.

For ordens skyld vil jeg føye til at dersom EU, eller myndighetene i landene i Middelhavet, skulle starte en redningsoperasjon (dvs. der man plukker opp mennesker fra havet, og setter dem i land der de kom fra) bør norske myndigheter vurdere en slik anmodning med velvilje. Men den pågående operasjonen er ikke en redningsoperasjon, men en menneskesmuglingsaksjon, og den må vi trekke oss fra så raskt som mulig.