Islamisme og nazisme – to deler av samme stykke

«Det har i det siste vært en debatt om en håndfull nynazister som finnes i Norge. Men det er ikke disse få personene som utgjør trusselen mot vårt demokrati i dag. Det er deres ideologiske brødre, islamistene. De utgjør hundrevis. Det er særdeles viktig å motarbeide alle former for antisemittisme, og den kommer i dag først og fremst fra islamister, og dessverre også fra «mainstream» muslimer i tillegg til det bittelille nynazistiske miljøet,» mener Demokratene i Norges leder, Makvan Kasheikal..

I tillegg er mange angrep på jødenes eneste fristat fra norsk venstreside ofte så usaklige at det også må kunne karakteriseres som antisemittisme.

I en artikkel på Med Israel for Freds hjemmeside sammenlikner generalsekretær Conrad Myrland en artikkel skrevet av Den norske muslimske lederen Basim Ghozlan, med en artikkel skrevet av Magnus Persson fra den nynazistiske bevegelsen som demonstrerte i Kristiansand.

Ghozlan skriver eksempelvis: «Jeg [Israel] kontroller også de amerikanske media. Det er nesten ingen nyheter som slippes ut der uten at jeg gir grønt lys til det. Både CNN, New York Times og mange andre er under min kontroll.» Persson skriver: «Angrepene den 11. september 2001 ble arrangert av samme sionistiske elite, og var mulig på grunn av deres enorme makt over media.» De andre eksemplene er av samme typen og like avslørende.

Deres groteske meninger og konspirasjonsteorier må bekjempes. Med ikke med udemokratiske virkemidler som forbud mot demonstrasjoner. De må bekjempes med ord og argumenter, alternativt med taushet.