Norge må utvise alle ekstreme islamister

Tilbake i 2015 ble to ekstreme islamister på 30 og 28 år i Oslo Tingrett, tiltalt for å ha tjenestegjort med våpen i kamp for terrororganisasjonen Den islamske staten – IS i Syria. Den tredje islamisten var en mann på 25 år som ble tiltalt for å ha forsøkt å yte materiell støtte.

«Denne rettsaken var utrolig nok for den selvoppnevnte “politiske elite i Norge” det første bevis på at vi i Norge også har farlige muslimske IS-ekstremister som forsvarer og muligens har deltatt i kriminelle barbariske handlinger som: halshugging, voldtekt, levende brenning av uskyldige forsvarsløse kvinner og barn, steining av homofile og lesbiske, nedslaktning av kristne. Dette bare for å nevne noe av IS sine mange groteske lovbrudd på skaperverket og menneskeverdet,» sier Demokratene i Norges politiske nestleder og førstekandidat i Vest Agder.

«Demokratene i Norge mener derfor “bestemt” at en av flere tiltak er at Høyre og FrP regjeringen snarest gjennom en lovendring må frata alle norske IS-krigerne og sympatisører sitt norske pass og statsborgerskap, slik at vi slipper å se dem norsk i Norge igjen. Løsningen er selvsagt å sende dem hjem igjen til der de kom fra – eller til den internasjonale straffedomstolen Haag,» sier Kleppe.

Han er klar over at IS-støttespillere som bor i Norge og kun har pass ikke kan sendes til sine hjemland dersom de blir fratatt sitt norske pass, og blir fanget i Norge, men mener at dette problemet kan løses ved å gjøre avtaler med fattig afrikanske lan om å sende dem dit.