Privat eierskap – men ikke for enhver pris!

Regjeringen har kommet med forslag om en ny energilov. Både Arbeiderpartiet og LO er sterkt kritiske til regjeringens forslag om å la private aktører bygge kraftkabler til utlandet. Et sugerør inn i kraftsystemet for private interesser, hevder partene. Terje Larssen Sentralstyremedlem i Demokratene i Norge er skeptisk til den nye loven. «Regjeringen har over lengre tid jobbet for å endre energiloven og åpne for at private kan eie og drive utenlandsforbindelser for overføring av kraft,» skriver han, og fortsetter:

«Etter siste møte i energi- og miljøkomiteen på Stortinget ble det klart at Venstre støtter forslaget. Dermed har regjeringen sikret seg flertall. Det er i seg selv ikke privatiseringen jeg er bekymret over, men jeg slutter meg til skepsisen til opposisjonen om at dette kan medføre blant annet betydelig høyere nettleie for norske strømkunder. Dette er ikke på noen måte holdbart sett fra Demokratenes ståsted. Er det slik at folk flest taper på dette, så kan eierskapet og inntektene fra våre naturressurser like godt forvaltes av Statnett.

Bakteppet for den nåværende situasjonen er at den rød/grønne regjeringen vedtok våren 2013 at kun Statnett kan bygge kraftkabler til utlandet. Da varslet de borgerlige at de ville reversere vedtaket dersom de fikk regjeringsmakt. Det løftet er de nå i ferd med å holde. Ap har foreslått at man venter med å iverksette lovendringen til Stortinget har fått bestemme blant annet hvordan kostnader og inntekter skal reguleres. Men dette vil ikke regjeringspartiene og Venstre være med på. De har det åpenbart travelt med å gi private interesser sugerør inn i det norske kraftsystemet slik skeptikerne til avtalen frykter.