Spør ordfører om måltider på sykehjemmene

Ifølge en nylig undersøkelse som Forbrukerrådet har gjort av landets 531 sykehjem, så går det mer enn elleve timer uten beboerne får tilbud om fellesmåltid i halvparten av norske sykehjem. Dette er klart i strid med forpliktelsene sykehjemmene har, og kan gå hardt ut over de eldres helse og livskvalitet. Demokratenes politiske nestleder og gruppeleder i Kristiansand bystyre, Vidar Kleppe, reagerer.

Ifølge Helsedirektoratets retningslinjer bør det ikke gå mer enn elleve timer fra dagens siste til neste dags første måltid på et sykehjem. Svarene i undersøkelsen viser at 49 prosent av sykehjemmene bryter med disse retningslinjene. Så mange som 60 prosent av de eldre på sykehjem kan være underernært.

At halvparten av våre eldre på sykehjem må gå uten mat i over elleve timer er svært alvorlig. Det er særlig skremmende når vi vet hva det betyr for helse og hvordan du har det, sier fagdirektør i Forbrukerrådet Anne Kristin Vie til NRK. Vie forteller at så mange som 60 prosent av de eldre kan være underernært. – Hvis du ikke spiser skikkelig, blir du oftere syk, du blir slapp, og kan lettere falle og skade deg, sier Vie.

Demokratenes gruppeleder i Kristiansand bystyre, Vidar Kleppe, har tidligere hatt interpellasjoner om mat og ernæringsrutinene ved sykehjemmene og omsorgsboligene med tilsyn i Kristiansand kommune, der han har fått forsikringer om at i Kristiansand kommune så får alle beboere på byens sykehjem spise mat og drikke når de er sultne og tørste. 

Nå er han i tvil om svarene har vært korrekte, og har stilt en ny interpellasjon med spørsmål til byens ordfører, med denne ordlyden: «Kan ordføreren garantere at den undersøkelsen som Forbrukerrådet har gjort om manglende matrutiner i halvparten norske sykehjem – ikke gjelder for sykehjemmene og omsorgsboligene med tilsyn i Kristiansand kommune?