Våre eldre fortjener økonomisk trygghet

Norske eldre heders kvinner og menn som har slitt og gjort sitt for å bygge det norske samfunn til det det er i dag fortjener selvsagt å få et løft i alderdommen,» mener politisk nestleder i Demokratene i Norge, Vidar Kleppe. Demokratene har utarbeidet et forslag til opptrapping-plan for norske pensjonister som Kleppe vil fremme på stortinget dersom den tidligere stortingsrepresentanten igjen blir valgt inn som en av de 169 stortingsrepresentanten.

«De som er pensjonister og de som blir – skal ikke lønnes med mindre enn 25.000.- i måneden regnet utfra nivå i 2017. Dette uansett om de er gift, samboende eller enslig.  Og så skal pensjonen indeksreguleres, slik at kjøpekraften opprettholdes år for år,» sier han.

Denne opptrappings-planen mener Kleppe må kunne iverksettes f.o.m. neste trygdeoppgjør. «Det å få oppleve en god og trygg alderdom økonomisk for våre heders kvinner og menn, gir dem den verdigheten de fortjener. Dette er også langt bedre enn å lesse dem ned med økonomiske bekymringer. Og dette bør selvsagt gå foran all veldedighet til andre land i fjerne himmelstrøk,» mener Kleppe.