Vil ha norsk mat på norske fat

«Demokratene i Norge støtter norske bønders kamp for å kunne få mulighet til å fortsette med sin produksjon av norsk mat. Her må stortinget og regjering forstå at å drive landbruk i Norge krever politisk vilje og handlekraft.» Det mener partiets politiske nestleder Vidar Kleppe.

Han lister opp noen punkter som mener bør ligge til grunn for en fremtidig norsk landbrukspolitikk:

«Norske bønder må kunne leve anstendig av sitt arbeid, når vi vet at deres produkter holder kvalitet i verdenstoppen grunnet Norges strenge krav til dyrehelse, som etter min mening på enkelte områder kan bli enda strengere og klarere.

Demokratene kreve at staten må iverksette tiltak som kan gjøre det interessant og lønnsomt å starte med jordbruk her til lands. Flukten fra landsbygda må stanses. Tusener av nedlagte småbruk – og større gårder ligger dessverre øde og forlatt med fullt dyrkbar mark, dette er tragisk. Derfor må det nå tilrettelegges slik, at yngre folk og familier kan få realisert sine drømmer om egen gård.

Vi må bare sørge for at noen får lyst og økonomi til å gå i gang. Monopolet på skogsområdene hvor småbrukene ligger brakk, må oppheves, slik at nye bønder får “friere hender” til bokstavelig talt å “levere varene” til folk flest- gjennom et mer allsidig landbruk. Det norske folk og Demokratene vil også i framtida ha – Norsk mat på norske fat.»