Ville høre talerne under demonstrasjon, ble fjernet av politiet

Lederen for Demokratene i Norge i Oslo, Max Hermansen, ville høre på hva som ble sagt om Israel, jøder og Donald Trump i forbindelse med en utlyst utendørsdemonstrasjon i Oslo, der norske Israelfiender protesterte mot å flytte den amerikanske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem. I andre byer har tilsvarende demonstrasjoner medført høylytte rop om å drepe jøder.

Men Max Hermansen og hans tre venner fikk ikke med seg mye av hva som skjedde i forbindelse med demonstrasjonen. De ble fjernet av politiet. Max Hermansen er en kjent skikkelse i Oslo og de israelfiendtlige demonstrantene visste hvem han var. Da han stilte seg opp for å lytte rolig og fredelig til talerne, uten plakater eller andre former for protester, ble han spyttet etter. Politiet kom, men fjernet ikke personene som mente spyttklyser var en del av den politiske ytringsfriheten. I stedet ble Max Hermansen og hans venner bedt om å fjerne seg. Demonstranter som gjenkjente Max Hermansen skulle ha blitt provosert over å se ham.

Max Hermansen mener det er en merkelig praksis fra politiet. De fjerner fredelige personer som ser på et utendørsarrangement som er annonsert som åpent for alle, bare fordi noen mennesker ikke liker dem. Samtidig er praksisen en noe annen når Max Hermansen selv har holdt taler under utendørsarrangementer. Da har titalls motdemonstranter møtt opp og bråket og ropt ukvemsord for å overdøve talerne og ødelegge møtene.  De har fått stå i fred.

Nå har Hermansen tatt kontakt med Politidirektoratet for å få klarlagt hvilken hjemmel politiet har for å fjerne ham fra åpne utendørsarrangementet.

Lederen for Demokratene i Norges Osloavdelingen hadde god grunn for å sjekke hva som skjedde, ble sagt og ble ropt i forbindelse med demonstrasjonen i går kveld. Andre steder der det har vært avholdt liknende demonstrasjoner fra de samme miljøene har det vært ropt «død over jødene». Det skjedde blant annet for en uke siden i Malmø, der rundt 200 muslimer var i gatene for å demonstrere. Ifølge Sveriges Radio viftet de med palestinske flagg, mens de ropte «Vi vil ha vår frihet tilbake, og vi vil skyte jødene».

Max Hermansen sier for øvrig at han er helt enig med Trumps beslutning om å flytte ambassaden, og mener at Israel bør kontrollere Øst Jerusalem. Han minner om sist de østlige områdene av byen var under muslimsk kontroll, fra 1948 til 1967. Da kontrollerte Jordan områdene rundt Klagemuren, og jødene ble nektet å be ved deres mest hellige sted.