Demokratene vil ha gode og trygge skoler i nærmiljøet

«Jeg har fått mange spørsmål den siste tiden fra urolige foreldre om hvordan en skal opprettholde et godt skoletilbud i Søgne og Songdalen nå disse to kommunene blir tvangssammenslått med Kristiansand den 1.1. 2020,» forteller styremedlem for Demokratene i Vest-Agder, Jorunn Aaselle Olsen. «Demokratene mener at alle barn skal ha rett til opplæring i sitt nærmiljø. Det er derfor viktig å beholde og etter behov, bygge nye skoler i hele nye stor-Kristiansand.» sier hun.

«Nedleggelse av lokale skoler fører til en uønsket avfolkning av distriktene, og er samfunnsøkonomisk uforsvarlig. Skolen skal samle elevene om læring, en felles kulturarv i en felles, sosial kontekst og oppdra dem til gode demokratiske samfunns borgere. I en integrert skole skal alle, uavhengig av fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse, ha rett til å gå.  Demokratene mener det er et overordnet offentlig ansvar å sikre at alle barn i Norge får et godt skoletilbud. Vi vil derfor arbeide for å styrke skolen, både med tanke på faglig innhold og lærerens arbeidsvilkår,» legger hun til.