Det norske folk trenger mer direktedemokrati

«Demokratene har en grunnleggende tillit til at folk flest selv har forutsetninger for å ta demokratiske beslutninger om viktige spørsmål. Derfor ønsker vi i mye større grad forpliktende folkeavstemninger. En modell kan være å samle for eksempel 100.000 underskrifter med krav om en nasjonal folkeavstemning om et forslag til lovendring. Kun norske statsborgere skal ha rett til å delta i folkeavstemninger. Vi ønsker også at forpliktende folkeavstemninger i mye større grad skal brukes i lokale spørsmål som eksempelvis: Bompenger og eiendomsskatt.» Det sier Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe. Han legger til:

«Tidvis har norske myndigheter ikke respektert utfallet av folkeavstemninger. Dette gjelder blant annet folkeavstemninger om kommunesammenslåinger. Demokratene mener at en slik mangel på demokratisk sinnelag er uhørt. Ved å innføre bindende folkeavstemninger vil en slik overkjøring av innbyggerne bli umuliggjort.»