Den globale oppvarmingen

«Når verdens ledere kommer sammen for å bli enige om å kutte klimagass-utslippene, må de ikke bare tenke på å ramme folks bruk av privatbil. Det som det virkelig må satses på, er at alle industriland tvinges til å montere totalt virkende renseanlegg på absolutt samtlige fabrikkpiper, inkl. alle kullfyrte kraftverk! Og på store skips skorsteiner! Oljefyring må også forbys» mener Terje Haugom som er medlem av Demokratene i Bergen.

«Det må ikke lenger være snakk om «kostnader»! Rike og fattige land må bare gjøre det! Det samme gjelder total rensing av utslipp i elver og vassdrag. Land som «ikke har råd» må få verdens-samfunnets hjelp til det,» mener han.

«Det er tungindustri av alle typer som virkelig lager problemene for menneskeheten, med de kolossale mengder gasser av alle skadelige slag som pumpes ut i atmosfæren! Biltrafikken og kyrne står kun for små andeler av elendigheten,» fremholder han.