Det israelske sikkerhetsgjerdet har reddet hundrevis av menneskeliv

Muren / sikkerhetsgjerdet mellom Israel og Vestbredden har spart mange liv.

Under den andre palestinske intifadaen myrdet palestinske terrorister 452 sivile israelere i 2002, 207 i 2001 og 44 i de tre siste månedene i 2000. Dette etter at det i de 50 forutgående årene før år 2000, totalt var blitt drept 1399; eller 28 i gjennomsnitt pr år. Da bygde Israel et sikkerhetsgjerde mot områdene styrt av de palestinske selvstyremyndighetene på Vestbredden og mot Gazastripen. Sikkerhetsgjerdet mot Vestbredden er på 708 km, og gjerdet mot Gazastripen på 65 km. Det bygges det nå også en sikkerhetsmur ganske langt ned i bakken for å motvirke tunnelgraving.

Etter at sikkerhetsgjerdene var satt på plass sank antall terrorhandlinger inne i Israel til tilnærmet null i flere år. Til nå i er år er fem israelere drept av palestinske terrorister. Bare en av dem inne i Israel.  To av de drepte var jødiske rabbinere bosatt på Vestbredden, to var soldater på jobb på Vestbredden, mens den femte var en 32 år gammel familiefar med fire barn som ble drept i Gamlebyen i Jerusalem den 18. mars.

«Det er altså ingen tvil om at sikkerhetsgjerdene har gjort svært mye for å sikre befolkningen i Israel,» sier lederen for Demokratene i Oslo, Max Hermansen, som senere i år arrangerer sin andre turistreise til Israel, spesielt fokusert på forsvarshistorie. «Dessverre stopper ikke disse sikkerhetsgjerdene granater fra bombekastere, raketter, brannbomber og annen jævelskap terroristene i Hamas sender fra Gaza-stripen mot Israel,» legger han til. Hermansen mener det er et poeng at også Egypt har et meget omfattende sikkerhetsgjerde mot Gaza-stripen, på deres 11 km lange felles grense.