Dropper tannlegen for å spare penger.

En av tre nordmenn enten utsetter eller unnlater å gå til tannlegen av økonomiske årsaker, ifølge en ny undersøkelse. Spørreundersøkelsen er utført av Opinion for FriFagbevegelse.no og Dagsavisen.

«Dette er skremmende tall! Demokratene mener at nødvendig tannpleie skal finansieres på samme måte som øvrige helseplager. Tennene er en del av kroppen,» slår lederen for Demokratene på Askøy, Jan-Ove Fromreide fast.

Blant dem som oppgir en årsinntekt under 300.000, svarer nesten halvparten at de enten har utelatt eller unnlatt å gå til tannlegen av økonomiske årsaker. «Det sier seg selv at for dem som ikke har råd vil dette medføre stor plager og ikke minst manglende selvtillit,» mener Fromreide.