Egenandelene for folk flest må reduseres

«Demokratene i Norge tror ikke på kommersialisering og økte egenandeler. Vi vil gå motsatt vei. Vi vil investere i de offentlige sykehusene, i helsearbeidere, nye bygg og moderne utstyr, samtidig som vi holder egenandelene lave,» sier Demokratenes politiske nestleder, Vidar Kleppe.

«Demokratene vil redusere bruken av egenandel på reseptbelagte medisiner. Demokratene vil fjerne egenandeler for helsetjenester og sosiale tjenester til mennesker med lavere inntekt enn 3 ganger grunnbeløpet (3G),» legger han til.