FNs innvandringspakt vil øke innvandringen og redusere ytringsfriheten

10.desember vil Norge signerte Norge  FNs migrasjonspakt, som i praksis skal vedtas i New York førstkommende onsdag. Det har regjeringen allerede bestemt. Dette dokumenter har til hensikt å gjøre innvandring enklere, og mange land har nektet å skrive under. Det gjelder blant annet USA, Australia, Israel, Tsjekkia, Ungarn og Sveits, men også flere.

Den norske regjeringen påstår hardnakket at denne traktaten er helt uforpliktende. Vi kan fortsatt ha den innvandringspolitikken vi selv vil. Den innebærer ingen juridiske forpliktelser.

«I så fall må det jo være en gåte hvorfor så mange vestlige land har nektet å slutte seg til traktaten. Hva frykter de,» skriver Demokratenes leder Makvan Kasheikal, og fortsetter:

« Jeg har lest begrunnelsen til blant annet Israels og Tsjekkias statsministre. De hevder begge at denne FN-pakten vil resultere i økt innvandring til deres land, og ødeleggelse av deres lands nasjonale identitet.

For selvsagt: Juridisk bindende eller ikke: Pakten gir føringer, og dens utgangspunkt er at flytting av folk mellom land er positivt.

«Det er forpliktelser i avtalen, selv om det ikke er juridisk bindende, og den setter innvandringspolitikkens retning og kan brukes til å legge press på regjeringen i internasjonale fora,” sier Dansk Folkepartis innvandringspolitiske talsmann Martin Henriksen til Den Korte Avis. Det har han selvsagt rett i, og det gjelder også for Norge. Denne FN-pakten vil bli brukt for det den er verd for alle som ønsker en fri innvandring til Norge. For om den ikke er juridisk bindende, vil de hevde at vi er moralsk forpliktet til å følge den opp, siden vi har underskrevet den.

I tillegg til å fremme innvandring inneholder FN-pakten sterke inngripen i ytringsfriheten, noe som sågar har fått den norske redaktørforeningen til å være kritisk.

Den sier at regjeringene skal utdanne pressen i riktig ordbruk om innvandring, støtte journalistikk av en viss etisk standard og kutte støtte til mediekanaler som «systematisk fremmer intoleranse, fremmedfrykt, rasisme og andre former for diskriminering mot immigranter».

Med disse formuleringene ligger statsstøtten til Hege Storhaugs Human Right Service tynt an. Det er i alle fall sikkert. Det er bare for venstresiden å hamre løs på alle som er kritiske til islamsk innvandring, og stemple dem som ekstremister, så kuttes statsstøtte og demonstrasjonstog forbys, mens pengestrømmen åpnes til alle som kjemper for økt innvandring.»