Innvandringen fører til økte boutgifter

“For noen få dager siden fikk de 210 husstandene i borettslaget Klyve IV i Skien kommune en svært lite hyggelig førjulshilsen fra styret i borettslaget; felleskostnadene stiger med 550 kroner fra og med januar 2019. Årsaken til dette er pakket inn i tonnevis av bomull”, skriver Demokratenes leder i Oslo, Max Hermansen.  Han forteller en historie som ikke er helt sjelden. Ofte er det de mest ressurssterke som velges inn i styrene. De har også mest penger, og tar ofte ikke hensyn til beboere som er dårligere stilt. I tillegg kommer gjerne endringer i de kommunale skattene. Hermansen mener de skyldes økte kommunale utgifter som et resultat av innvandring.

«Det må være en fattig trøst at dette ikke bare gjelder dem, men sannsynligvis alle andre borettslag, sameier og andre boligeiere i Skien kommune. Alene for de 6.000 boenhetene som Skien Boligbyggelag forvalter, vil det om alle må ut med 550 kroner ekstra pr måned, bli nesten 40 millioner ekstra å betale inn til Skien kommune i 2019,» skriver Hermansen, og fortsetter:

«For husstandene i borettslaget Klyve IV er de 550 kronene i økning i felleskostnadene, ganske dramatisk. Fra før var felleskostnaden på hele 4.200 kroner, blant annet fordi det er bygget nye bad og nye verandaer/vinterhager i hele borettslaget. I denne sammenheng fremstår styrets informasjon om at det er økte utgifter til skifte av verandadører, i et litt underlig lys, da verandadørene er mer beskyttet enn før.

Styret i borettslaget Klyve IV må være dårlig i regning, eller er det noen annen årsak til at de skriver at økningen er “flere hundre tusen kroner” i 2019? Enkel matematikk tilsier at de 210 husstandene på Klyve må ut med nesten 1,4 millioner kroner neste år. (210 husstander x 550 kroner x 12 måneder = 1.386.000 kroner)

Den virkelige årsaken til denne formidable økningen av felleskostnadene, fremgår ikke av styrets pamflett. Ja, det fremgår at Skien kommune har økt eiendomsskatten med over hundre prosent. Men, nei, det fortelles ikke hvorfor kommunen har gjort det.»

Hermansen mener at økningen av eiendomsskatten i stor grad skylde økte utgifter som følge av innvandring av personer som ikke er i jobb.

«For en tid tilbake fikk vi vite at kostnaden pr. år for muslimene i Norge, er omtrent det samme som det som legges inn i statsbudsjettet av oljeinntekter hvert år: 250 milliarder. Dette var en kraftig økning i forhold til anslaget på 4,3 millionene pr. ikke-vestlig innvandrer i dennes livsløp i Norge, som Finansavisen fortalte oss om i 2014. Hvem tar egentlig denne mye større regningen,» skriver han, og fortsetter:

«Vi vet at en meget liten andel av de over 300.000 muslimene i Norge som burde være i jobb, er i jobb. Det gjelder ikke minst de over 40.000 somalierne i Norge. Konene nektes å jobbe, for da treffer de andre menn, og det kan ikke en somalisk mann tillate. Han kunne få konkurranse. Dermed er det fellesskapet som betaler for mye av denne økningen av felleskostnadene; gjennom sosialbidrag, bostøtte, uføretrygd og annet. Boomerangen kommer tilbake og treffer den vanlige arbeidstager midt i planeten – fordi det selvfølgelig er dem som til slutt må betale for gildet.

Fra før vet vi at realverdien av vanlige folks pensjoner, har sunket en hel del de siste årene. Og mange merker økningen i bilavgiftene, med stadig mer bompenger som skal betales. Men, dette er langt fra nok til å dekke den enorme regningen som muslimene i Norge utgjør.

Volden fra den muslimske befolkningen i Norge, rammer stadig flere; enten de er unge kvinner på byen, skoleelever, lærere, politifolk eller andre som har mye kontakt med den muslimske befolkningen. Selvfølgelig er voldsofrene ikke uberørt av volden, og blir i beste fall sykemeldt for en periode. I verste fall fører særlig voldtektene til varig uførhet, og dermed tapte skatteinntekter og større utgifter for det offentlige. Slik også i Skien kommune.

Klyve er en bydel i Skien kommune preget av blokkbebyggelse, lignende den du finner blant annet på Romsås i Oslo. Da dette er noen av de billigste boligene i Grenland – med en pris på rundt en million for en seksti-kvadratmeters blokkleilighet – bor det selvfølgelig mange muslimer akkurat her. For den som har utsikt over lekeplassen mellom blokkene, gjør det vondt i sjelen å se de mange somaliske småjentene som løper rundt med det kvinneundertrykkende klesplagget hijab. En undrer på om de har vært på “ferie” i hjemlandet og blitt kjønnslemlestet – som de jo må for å bli ærbare. Og en tenker at her er det mange som fremtidige generasjoner av vantro kommer til å betale dyrt for.

Oss i Norge, som er vantro i henhold til muslimenes syn på oss, gjør ikke så lett opprør mot makteliten. Selv under de 400 årene Norge var underlagt Danmark, var det lite direkte handlinger rettet mot fogder og andre øvrighetspersoner. Sannsynligheten for at vi gjør som franske borgere med gule vester, er derfor heller liten; eller er den det? Når får mange nok, nok av volden og nok av stadig fetere regninger å betale?