Forsvaret bør selv reparere eget materiell

Denne uken skal forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen ta stilling til om Forsvaret skal konkurranseutsette deler av vedlikeholdet av eget materiell som de i dag gjør selv. Det skal spares over 300 millioner kroner på vedlikehold, og forslaget fra Forsvarsstaben er å kutte 150-170 stillinger i Luftforsvaret og å legge ned Hærens verksteder i Bardufoss og Elverum.

«Dette er en skremmende utvikling av vårt forsvar. Hva om det oppstår en krise,» spør Jorunn Aaselle Olsen, sentralstyret Demokratene.

«Det er viktig for Forsvaret å ha tilgjengelig personell som kan flyttes på når situasjonen tilsier det. Den tryggeste og beste løsningen for Norge er om Forsvaret beholder disse stillingene. Jeg synes det er hårreisende at dette kan bli en realitet! Nå må det bli slutt på å skal spare penger på forsvar! Dette gjelder sikkerheten til hele Norge,» sier hun.