Glad for islandsk veto mot felles energibyrå

I det norske stortinget er det flertall for å vedta EØS-direktivet om EUs tredje energimarkedspakke og det felles energibyrået Acer, som har vakt motstand fordi mange mener at det vil føre til økte strømpriser og manglende norsk kontroll over egne energiressurser. Men to av tre regjeringspartier på Island har gått inn for å bruke EØS-avtalens vetorett mot forslaget. Det kan stanse innføringen også i Norge, selv om stortinget vedtok forslaget forrige torsdag, under første gangs behandling.

«Hyggelig å konstatere at Island nå vil bruke vetoretten mot ACER. Norske politikere og regjeringen har mye å lære av “lille” Island i denne store viktige saken, som kan medføre at Islandske politikere redde Norges selvråderett i ACER-saken.  Demokratene i Norge er glad for at to av tre regjeringspartier på Island har gått inn for å bruke EØS-avtalens vetorett mot innføring av EUs tredje energimarkedspakke og det felles energibyrået ACER,» sier nestleder i Demokratene i Norge, Vidar Kleppe.

«Det er stor bekymring om EUs energilovverk her på Island. Ikke bare i vårt parti, men i nesten alle de politiske partiene, sier Óli Björn Kárason i Selvstendighetspartiet på Island til ABC Nyheter.

Stortinget skal etter planen behandlet det omstridte spørsmålet om norsk tilslutning torsdag denne uken. Men hvis Island senere bruker vetoretten sin, vil det uansett blokkere for at reformen tas inn i EØS-avtalen, skriver Aftenposten.