Kleppe på Vest Agder Fylkesting: Foreslår granskning av gigantisk kulturprosjekt

I dag samles fylkestinget i Vest-Agder til et todagers langt møte. Demokratenes fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe sier at han under møtet vil foreslå en helt nødvendig uavhengig gransking av kunstsilo-prosjektet og prosessene i og rundt dette gigantprosjektet til minimum 530 millioner kroner. Dette prosjektet dreier seg om en nedlagt kornsilo i havneområdet som er tiltenkt å bli et utstillingssted for kunst, som Demokratene blant annet mener vil medføre gigantiske underskudd på driften dersom det blir realisert. I tillegg er det dyrt å sette i stand..

Kleppe vil fremme følgende forslag: “Fylkestinget i Vest-Agder ber om at det foretas en uavhengig gransking av kunstsilo-prosjektet og prosessene i og rundt dette prosjektet – som er kostnadsberegnet til hele 530 millioner kroner”