Kongen og hattemakeren?

Ap-ordføreren i Nesodden kommune – Truls Wickholm – terger på seg både innbyggere og andre politikere. Han foreslår at kommunens fattige – de som tilkjennegir at boutgiftene nå er høyere enn pipa, og at det derfor er tøft å klare seg – bør flytte til andre kommuner, hvor boutgiftene passer bedre til økonomien. «Et slikt forslag fører direkte til et klasseskille-samfunn – de rike, og oss andre,» mener Terje Haugom, som er medlem av Demokratene i Hordaland.

Det er ingen grunn til å se med blide øyne på ordførerens forslag. Ingen kommune må legge listen høyere, enn at alle som bor der kan klare å leve et godt liv! Alle som bor der skal være velkommen! Ingen kommune skal forbeholdes millionærer og fiffen! Her må kommunen senke boutgifter og eiendomsskatt for dem som sliter. Ordføreren bør omgående gå ut i media med en uforbeholden unnskyldning for det apartheid-liknende forslaget,» legger han til.