Nei til milllionlønninger for Oslos skamløse politikere

Mange politikere klager over økende forslkjeller. Og jeg er ofte enig. Forskjellene i Norge er alt for store. Ikke minst er det mange slitere som ikke har det bra nok.

Vidar Kleppe mener at 1,3 millioner kroner er for høy lønn for byrådsleder Raymond Johansen.

Det er ikke nødvendigvis enkelt for politikerne å finne løsninger som vil bidra til å senke lønningene for de på toppen. Men noen lønninger har politikerne stålkontroll på; sine egne!

Da jeg satt på Stortinget stemte jeg derfor alltid mot lønnsøkninger til stortingsrepresentantene ettersom vi etter min mening var overbetalt alle rede. Stortingsrepresentanter har også utrolig mange frynsegoder som gratis aviser, gratis transport, gratis leilighet i Oslo og gratis parkering i Stortingsgarasjen samt tungt subsidiert kantine.

Nå kan Document melde om at bystyrets forretningsutvalg nylig vedtok å øke lønningene til de folkevalgte. I oppslaget heter det: «Følgelig vedtok flertallet i bystyrets forretningsutvalg mandag denne uken et solid lønnshopp for byrådsleder Johansen og ordfører Borgen. Deres nye årslønn er på 1.365.016 kroner – med tilbakevirkende kraft fra 1. mai i år. Med den siste lønnsøkningen på omlag 40.000 kroner har Aps byrådsleder og SVs ordfører fått omlag 100.000 i lønnsøkning siden de tiltrådte for knapt tre år siden.»

Videre skriver Document at byrådene fra SV, Miljøpartiet og Arbeiderpartiet tjener nå 1.228.514 kroner.

Jeg håper Demokratene blir representert i Oslo bystyre etter fylkestingsvalget i 2019. I så fall bør våre representanter fremme et forslag om at lønningene til byrådene reduseres til under 800 000 kroner i første bystyremøte. Politikerne i Oslo har ikke gjort noen spesielt godo jobb for byens innbyggere, og det er ikke noe som tilsier at de fortjener millionlønninger.

 

Skyhøye lønninger er ikke veien å gå for en bærekraftig utvikling.