Norge trenger dyktige fagarbeidere

«Det er bra at stadig flere tar Universitets og høyskoleutdannelse, men samfunnet kan ikke leve av akademikere aleine. Nasjonen Norge trenger også dyktige norske fagarbeidere i fremtiden. Etter min mening er det eksempelvis – minst like gjevt og nødvendig å være en flink rørlegger som en akademiker,» mener politisk nestleder for Demokratene i Norge, Vidar Kleppe, som også er fylkestingsrepresentant for Demokratene i Vest-Agder.

«En kommende rørlegger må først og fremst lære om rørleggerfaget og basisfagene. Etter min mening er det ikke avgjørende hvordan man bøyer nynorske verb om en skal lykkes i yrket. For å styrke kvaliteten i yrkesopplæringen må derfor næringslivet behov tettere knyttes opp til dagens yrkesopplæring,» mener Kleppe og legger til:

«Næringslivet må tidlig inn i ungdomsskolen, og vi må også sende yrkesfaglærere ut i næringslivet på hospitering, samtidig som bransjeorganisasjonene må involveres mer i utformingen av læreplaner. På denne måten vil yrkesfagene kunne gi langt høyere status – og samtidig bli mer attraktivt for dagens og fremtidens generasjoner med ungdommer».