Norske myndigheter må hjelpe syrerne hjem nå

Norge har tatt i mot tusener av syriske flyktninger siden krigen startet i 2011. I både Syria og Ukraina har det vært krig de siste årene. I Ukraina har befolkningen enten bodd i de delene av landet der det hersker fred. Eller i nabolandet Russland. Norge har meg bekjent ikke tatt i mot noen flyktninger fra krigen i Ukraina.

Forskjellen mellom Syria og Ukraina ligger i måten Russland og USA-alliansen fører krig på. Russerne står bak / deltar i en krig der opprørere kriger mot myndighetene ved konvensjonell krig ved hjelp av uniformerte soldater. De krigførende partene unnlater å angripe sivile og sivil eiendom. USA, Saudi-Arabia, Qatar og de andre som står bak krigen i Syria, bruker jihadister som stedfortredere. Disse tyr til ren terror inne i områder under den syriske regjeringens kontroll. Og USA-koalisjonen har også bombet sivil infrastruktur som broer og kraftstasjoner. Videre har en rekke land, også Norge, boikottet Syria. Alt dette har bidratt til å jage syrerne ut av Syria.

Men nå er terroristene i ferd med å lide et totalt nederlag i Syria. Livet vender til bake til det normale. Og syriske myndigheter ber syriske flyktninger om å vende hjem.

Etter at den syriske hæren og dens allierte har nedkjempet og fordrevet jihadister i store deler av landet og fortsetter å frigjøre titalls av landsbyer hver annen uke, kan regjeringa i Damaskus endelig oppfordre landsmenn som har flyktet til utlandet om å komme hjem. Størsteparten av landet er trygt nok til at de skal kunne føle seg sikre og bli med på å gjenoppbygginga. (Faksimile fra Pål Steigan 6. juli 2018.)

Norge bør nå hjelpe Syrerne hjem. I praksis må det skje ved å frata syrerne sin oppholdstillatelse i Norge. For å sukre pillen må vi gi syrere som vender hjem frivillig, hjelp til en ny start. Å komme til bake til Syria og starte på bar bakke er selvsagt ikke enkelt. Norge bruker 35 milliarder kroner på bistand i 2018. En betydelig del av bistandsbudsjettet for 2019 bør øremerkes for gjenoppbygging av Syria. Andre land som Norge gir bistand til, er fattige på grunn av forhold som Norge ikke har noe som helst ansvar for. Krisen i Syria har Norge (i hvert fall norske myndigheter) et visst ansvar for ettersom Norge har deltatt i en økonomisk boikott av Syria. Gjenoppbygging av Syria vil også bidra til at syrerne kan vende hjem. Dermed spares vi for enorme kostnader ved å la dem bo i Norge. Finansavisen og SSB har beregnet at en syrisk flyktning gir opphav til statsøkonomiske utgifter på 7 millioner kroner pr hode. Mens annen uhjelp ikke medfører nevneverdige fordeler for Norge er det derfor grunn til å regne med at hjelp til Syria vil gi betydelige besparelser i Norge hvis hjelpen faktisk bidrar til at syerne vender hjem.

Faksimile fra Hegnar.no 18. juni 2015