Regjeringen svikter Norge og norske sjøfolk

Tiårene etter andre verdskrigen var en stor opptur for norsk skipsfart. Norske sjøfolk var på alle hav og i alle havner. Slik er det ikke lengre. Norsk skipsfart trenger ifølge næringen selv 10 000 sjøfolk i løpet av de neste årene, men norsk ungdom er redde for å utdanne seg til jobber de frykter vil bli utflagget til utlendinger. «Demokratene mener derfor at skipsfarten må gi så gode rammebetingelser at det igjen kan ansettes norske sjøfolk på norske skip,» sier partiets politiske nestleder Vidar Kleppe..

En gang i tiden var Norge en stormakt innen skipsfart. Norske skip med dyktige norske sjøfolk satte preg på havner over hele verden. Under Andre verdenskrig ytet den norske flåten et viktig bidrag til de alliertes seier. På 80-tallet ble det opprettet et norsk skipsregister, NIS, som gav rederiene mulighet til å seile under norsk flagg, men med utenlandsk besetning.

«Resultatet var gitt på forhånd,» mener Kleppe: Norske sjømenn og kvinner i utenriks skipsfart ble utkonkurrert og satt på land.  «Dette var dypt tragisk for Norge som sjøfartsnasjon. Det er ikke bare arbeidsplassene i utenriks sjøfart som er truet. Regjeringen endret med virkning fra 1. januar 2005 utlendingsforskriften slik at det ble gjort unntak for krav om arbeidstillatelse for utenlandske sjøfolk på skip i fart mellom norske havner. For meg og Demokratene er kampen for å beholde norske ansatte på skip som seiler mellom norske havner, på ferger som anløper Norge, og ikke minst i olje- og gassvirksomheten utenfor norskekysten meget viktig,» sier han.

Kleppe registrerer med skuffelse at Høyre, FrP og Venstre regjeringen i statsbudsjett for 2019 nok en gang sviktet norske sjøfolk da Color Line fikk lov til å si opp minimum 700 hundre norske sjøfolk som jobber på ferjene mellom Norge og utlandet. «Avgjørende for om Norge fremdeles skal og kan være en sjøfartsnasjon – er om stortingspartiene i fremtiden vil gi gode nok nasjonale rammevilkår som gjør at norske sjøfolk i fremtiden kan seile på alle verdens hav – i rødt, hvitt og blått.  Alt for norske sjøfolk,» avslutter han.