Sammenlikner Jehovas Vitners eldreråds domstol med sharia-domstolene

Jehovas Vitner har en praksis med egne domsutvalg på siden av det offentlige rettssystemet. Fædrelandsvennen har fått tak i den interne boka som de eldste i det lukkede trossamfunnet bruker som veiledning når de styrer organisasjonen og oppretter domsutvalg. Avisen fortalte nylig historien om fire kvinner som har møtt for domsutvalgene, hvor bare menn med privilegier som eldste kan dømme. Sakene handlet om familievold, skilsmisse etter overgrepsanklager, sex utenfor ekteskapet og abort.

Flere politikere reagerer på at organisasjonen oppfordrer sine medlemmer til ikke å bruke det offentlige rettssystemet, men isteden ønsker å dømme selv gjennom et eget alternativt system. Blant de som uttaler seg til Fædrelandsvennen er Demokratenes leder Makvan Kasheikal. Han reagerer sterkt og mener at Jehovas Vitners system minner om de muslimske sharia-domstolene.

Kasheikal sov dårlig da han leste om det. «Jeg fikk en flashback fra det gamle hjemlandet mitt. Iran er et land der religiøse mannfolk bestemmer alt. Der kaller man det sharialov. Så sitter jeg plutselig i rolige Kristiansand og leser retorikken om drap og blodskyld og kjenner det så altfor godt igjen. Dette er skammelig å lese om i Norge! Ja, for ethvert sivilisert samfunn», tordner han. Kasheikal legger til at det Fædrelandsvennen har avdekket er helt uakseptabelt.

«Det strider mot grunnleggende rettsprinsipper. Vi skal ha religionsfrihet, men vi må ha mulighet for å sikre enkeltmenneskers rettigheter. Vi skal ikke ha andre lover som styrer over Norges lover her i landet», sier han.