Slutt på påskespill i Salangen kirke

Etter årelange tradisjoner er det slutt på påske-spillet i vakre toner i Salangen kirke med de yngste elevene. Rektor Lars-Georg Nordhus forklarer det med dette: «Salangen skole er en inkluderende skole, som betyr at vi skal gjøre så godt vi kan med å unngå ekskludering av noen slag. Påskespillet er basert på kristen tro, og vi kan ikke forkynne kristen religion, eller ekskludere elever og foreldre med annen trosretning.»

Det reager Jorunn Aaselle Olsen på. Hun er medlem av sentralstyret i Demokratene i Norge. «Det er bare trist å lese at våre kristne tradisjoner forsvinner. Andre religioner feirer sine helligdager. Skal vi kristne være så naive og vise hensyn, så er vår kristne kultur borte i løpet av få år. La oss fortsatt feire påske, da Jesus døde på korset for oss,» sier hun, og ønsker alle en fortsatt god påske