Strømregningen din vil dobles

Tor-Andre Hopen - DemokrateneDemokratene er sterkt bekymret for den fremtidige strømprisen på det norske kraftmarkedet, altså strømprisen vi som private forbrukere og husholdninger må betale for vårt nødvendige forbruk av strøm.

Med dagens politiske tilnærming til EU, samt rådende markedsstyrte og globalistiske ideologi og tenkning, vil strømregningen din med overveiende sannsynlighet bli dobbelt så høy innen 10 år!

Nå som Ap, MDG, H og Frp har vedtatt å avgi norsk suverenitet og makt over vårt eget strømmarked til EUs energibyrå ACER, og private investorer gis grønt lys for å bygge, drifte og eie utenlandskabler mellom Norge og Europa, ligger det i sakens natur at det vil bli vi som private strømkunder og norsk industri som får sluttregningen når ACER formål er å utjevne strømprisene i Europa og grådige private eiere og investorer skal tjene gode penger på strømmen vi i Norge importerer via deres private utenlandskabler.

Strømregningen din om 10 år!

« Strømregningen din om 10 år! »

Demokratene tar sterk avstand fra alle former for norsk suverenitetsavgivelse til EU og andre utenlandske og internasjonale markedskrefter, dessuten er det et klart brudd på den norske grunnlov å avgi nasjonal selvråderett og suverenitet –noe som i seg selv er meget alvorlig og derfor i ytterste konsekvens kan defineres som svikefullt ovenfor den norske befolkning, sier fylkesleder i Trøndelag, Tor-Andre Hopen.

«Hva blir det neste vi gir fra oss av nasjonal selvråderett og suverenitet?» – spør fylkesleder Hopen.


Videosnutt som forklarer konsekvensene ved privateide strømkabler mellom Norge og utlandet.

Følg oss på facebook#Trøndelag #Steinkjer #Verran #Malm #NTE #Valg2019 #Valg2021 #Valg2023 #Stortingsvalg #Fylkestingsvalg #Kommunevalg “Steinkjer kommune” “Verran kommune” #EU #EØS #ACER #Strømpriser #Kraftpriser / Artikkelansvarlig Tor-Andre Hopen