Sylvi beskyldte Demokratene for å lyve. Men VG bekrefter nå at det var Demokratene som fortalte sannheten.

Andre desember ble følgende publisert i et oppslag på Demokratenes nettside: «FN-pakten om innvandring er omstridt, og Fremskrittspartiet tok dissens i regjeringen da den vedtok å slutte seg til dokumentet. Men faktum er at den norske regjeringen med statsminister Erna Solberg og daværende innvandringsminister Sylvi Listhaug var aktivt med på prosessen som har ført frem til det endelige dokumentet. Det fremgår av et referat fra møtene i tilknytning til FNs generalforsamling for to år siden. Lederen for Demokratene, Makvan Kasheikal, er rystet over at Sylvi Listhaug var med på å heie frem FN-pakten.»

Dette innlegget falt FrPs kronprinsesse tungt for brystet, og 3. desember gikk hun ut i Resett og anklaget Demokratenes leder for å lyve om henne. I oppslaget heter det: «Løgn spres av Demokratene på Facebook for å sverte meg. Det finner jeg meg ikke i. Jeg og FrP er mot FNs migrasjonsavtale. Det er derfor vi tar dissens og som eneste parti sier klart og tydelig nei. Da jeg var i FN for to år siden var det for å kjempe for norske interesser. Vi hadde mange møter for å sikre flere returer, og etter møtene fikk vi eksempelvis returnert mange hyperkriminelle marokkanere som herjet i Oslos gater, sier Listhaug til Resett.»

Da jeg leste at Makvan hadde hisset opp selveste FrP-kronprinsessen ble jeg bekymret for at han hadde gått ut med noe det ikke var dekning for. Sylvi er jo super proff med mange dyre rådgivere til sin disposisjon….

Men oppslagene på regjeringens egne sider taler for at det var Makvan som snakket sant. Og i en kommentar fra VGs Astrid Meland fra 17. desember fremsettes en rekke påstander som, dersom de medfører riktighet, knytter Sylvi nær opp mot det sviket mot Norge som denne FN-avtalen faktisk er.

VGs Astrid Meland bekrefter at Demokratenes leder hadde god dekning for sine påstander. Faksimile fra VG 17. desember 18.

Meland skriver: «Partiet visste at de uansett ikke hadde sjans til å få noe flertall i Stortinget mot avtalen som Frp selv har vært med på å lage… Debatten i Stortinget på torsdag ble derfor putepinlig for Frp. Partiet brukte Stortingets talerstol på å markere sin motstand mot…seg selv…Høsten 2016 dro statsråd Sylvi Listhaug og statsminister Erna Solberg til New York for å delta i FNs høynivåuke om migrasjon (og antibiotika). Listhaug og regjeringen ga her sin tilslutning til den 22-siders lange New York-erklæringen, som danner grunnlaget for dagens ferdige dokument…I erklæringen som Listhaug ga tommel opp for, finner man igjen mange av formuleringene i den endelige plattformen. Her står det at «diversitet beriker ethvert samfunn». Dokumentet beskriver behovet for «å bekjempe xenofobi, diskriminering og intoleranse». Det loves grep mot hatprat. Migranters positive bidrag til vertslandene og for økonomisk vekst understrekes og det heter at «migrasjon kan svare på demografiske trender, arbeidskraftmangel og andre utfordringer». Familiegjenforening og pengeoverføringer til hjemlandene skal forenkles. Og det står at vi må forberede oss på flere migranter som følge av global oppvarming. Norge sluttet seg også til en «prosess for å skape flere lovlige og trygge migrasjonsruter». Teksten gjennomsyres av hensynsfulle formuleringer om migranter og deres rettigheter. Og Listhaug var positiv. – Det er klart at det må vurderes nye måter å håndtere migrasjonsutfordringene på, svarte hun. Ifølge NTB

Norges mest kjente frisør, Merete Hodne, meldte seg ut av FrP i protest mot at Sylvi Listhaug i følge Hodne skal ha forsvart FNs migrasjonsavtale i et medlemsmøte.

kalte hun dokumentet «En milepæl i returarbeidet». Arbeidet med et endelig dokument skred videre med seks ulike temamøter i 2017. Justisdepartementet sto sentralt og hadde sine folk med. Mye av dette berørte utlendingsloven, som er departementets ansvarsfelt. Politisk ledelse med Listhaug og Per-Willy Amundsen på toppen, ble holdt orientert. Det ble også hele regjeringen, hvor arbeidet ble forankret i flere R-notater.11. juli i år var det endelige dokumentet ferdig. Det var på gjenkjennelig FNsk med de nødvendige kompromissene som de aller fleste kunne godta. Også Frp. … Selv om Listhaug hadde gått av knapt tre måneder før, og blant annet det kontroversielle punktet om media hadde kommet inn sent i plattformen, hadde Frp hatt justisministeren hele perioden. Hun var nå avløst av Tor Mikkel Wara. Frp har altså hatt sine folk på saken, hele veien. Men først lenge etter at plattformen var ferdig, 13. november i år, tok Frp dissens i egen regjering. Det skjedde etter mye skriveri på innvandringskritiske nettsteder, som viste seg å være svært kritisk til Migrasjonsplattformen.»

Listhaug anklaget Demokratene for å spre løgner om henne. I den grad opplysningene på regjeringens nettsider og opplysningene i artikkelen i VG faktisk er sanne er det vel åpenbart for leserne hvem som som lyver og hvem som snakker sant…

Ingen skam å snu

Når det er sagt er det imidlertid viktig å være klar over at topp-politikere dessverre nesten alltid er lojale mot beslutningene som fattes i partienes

FrPs innvandringspolitiske talsmann hevdet at det ikke finnes noen plan om å legalisere masseinnvandring fra fattige land til Europa.

organer. Det er der lojaliteten ligger. Den ligger ikke hos velgerne og ikke hos folket. Og, i motsetning til de andre partiene har i hvert fall FrP snudd i dette spørsmålet. FrPs representanter i regjeringen deltok i utarbeidelsen av denne skammelige selvmordspakten. Planen var å stemme for. Men etter det jeg erfarer var det slik at Carl I. Hagen og Sylvi Listhaug fikk partiet til å snu. Det å snu i tide er langt bedre enn å løpe linen ut. Men Sylvi burde heller forsvare seg med at hun snudde i tide fremfor å fremsette en falsk anklage om at Demokratene sprer løgner. Det gjør vi ikke.

 

Christen Krogvig