Barnevernsaker

«Demokratene vil at Barnevernet i sin nåværende form må gjennomgås og forandres til en mer human organisasjon som setter barnet og familien i sentrum og hjelper de som kommer inn i søkelyset til BV,» fastslår Børre Norland som er listekandidat for Demokratene i Agder.

«Vi har mange eksempler på at BV og BV`s industrien har blitt et milliardsluk som private profitører gjør store penger på som kunne vært utnyttet mye bedre til hjelp for barna,» mener han.

«Barn bør bare fjernes fra de biologiske foreldrene dersom det foreligger grov omsorgssvikt. Dersom man mener foreldrene har «manglende omsorgsevne» skal det rettes opp gjennom hjelpetiltak i hjemmene, slik at man styrker familiene. Hjelpetiltakene må være reelle hjelpetiltak og ikke motivert ut fra et ønske om å «spionere» på foreldre med sikte på fremtidig barneoverdragelse,» mener Demokratene og Børre Norland.

«Akuttvedtak skal kun benyttes i tilfeller der det er en åpenbar risiko for barna å dra tilbake til sine foreldre,» legger han til.