Bompenger er viktig grunn til at forskjellene i Norge øker

«Forskjellene i Norge øker og bompenger er en avgift som ikke tar hensyn til hvor mye du har i lommeboka. En utvikling der de som har minst ikke har råd til å kjøre, er urettferdig og en utvikling Demokratene vil ta sterk avstand fra,» skriver Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe. Han fortsetter:

«Økte bompenger er usosialt og kan tvinge de med de laveste inntektene bokstavelig talt av veien. Bompenger for lavinntekts bilister kan også føre til at det ikke lønner seg å være i jobb samt å delta i frivillig arbeid, lag og foreningsliv.

Stortinget har i disse dager Fordelingsmeldingen fra regjeringen til behandling og som tidligere stortingsrepresentant vil jeg på det sterkeste be om at stortingspartiene endelig kan innse at bompenger må avskaffes da de øker forskjellene i Norge. Fakta som ingen kan bestride er at bompenger rammer de med lavest inntekt “knall hardt” og dette blir ikke bedre når det stadig settes det opp  – flere og flere bomstasjoner i Norge.

Denne usosiale “melkingen” av norske bilister kan selvsagt ikke fortsette. Norske bilister har betalt og betaler mer enn nok i bompenger, rushtidsavgift og en endeløs rekke av skatter og avgifter på bruk av bil. Bare så det er sagt: Demokratene vil avskaffe og sier nei til bompenger og rushtidsavgift.»