Demokratene vil bygge vei uten bompenger

«Sørlandet er av storting og regjering den “glemte landsdel” i Norge. Dette ser vi tydelig også når det statlige bevilgninger til en fremtidsrettet, sikker og trygg vei på Sørlandet gjennom den nasjonal transportplan blir besvart med “lommerusk” av myndighetene – her må derfor andre løsninger prøves,» sier Demokratenes fylkestingsrepresentant for Demokratene i Vest-Agder og Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe.

«Jeg og Demokratene mener at bygging av fire felts E-39 uten bompenger må startes så raskt som det overhode er mulig gjennom en “forskuddteringsordning” bestående av kommunene og fylkeskommunene på Sørlandet som sikrer en helhetlig rask utbygging av fire felts E-39 uten bompenger – i et tempo som ingen tidligere har sett maken til i Norgeshistorien,» legger han til.