Erna Solberg: smålig, maktarrogant og hevngjerrig

Flere norske aviser har skrevet om at det norske utenriksdepartementet har bedt Polen om å kalle hjem konsul Slawomir Kowalski, som er stasjonert ved den polske ambassaden i Oslo. Skjer ikke det vil han bli utvist. Årsak: Han har hjulpet polske familier som har vært i konflikt med det norske barnevernet og som har blitt truet med å bli fratatt deres barn.

“Nylig fikk en norsk jente politisk asyl i Polen fordi barnevernet ville ta fra henne et barn. Utvisningen av den polske diplomaten fremstår følgelig som en åpenbar hevnaksjon, sanksjonert, selvsagt, av statsministeren,” skriver Demokratenes organisatoriske nestleder Jan Simonsen, og fortsetter:

“Da den norske jenten søkte om asyl fikk hun først støtte av de polske utlendingsmyndighetene som mente at hun var gjenstand fra en forfølgelse som var i strid med menneskerettighetene. Deretter omgjorde den polske utenriksministeren beslutningen fordi han fryktet den ville skade forholdet mellom de to landene. Til slutt grep de polske statsministere inn og overkjørte sin utenriksminister. Den norske jenten fikk likevel asyl i Polen.

Den polske beslutningen var et slag i ansiktet på det norske barnevernet og de norske myndighetene som holder sin hånd over barnevernets mange menneskerettighetsbrudd med omplassering av barn til fremmede mennesker, ofte med syltynne begrunnelser. En praksis som har vakt oppsikt i hele Europa. Det står tydelig i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen at alle har en rett til et familieliv.

Nå hevner Erna seg ved å akseptere utenriksdepartementets vedtak om å be Polen hjemkalle den polske konsulen som har utmerket seg med å hjelpe mange av sine landsmenn som har problemer med norske myndigheter, nærmere bestemt med barnevernet, slik det naturligvis er en diplomats plikt å gjøre.

Det er smålig, maktarrogant og hevngjerrig, og lite profesjonelt. Og det er ingen tvil både om at det vil skade forholdet til Polen, og om at det vi sette Norge i et dårlig lys både i Polen og i andre europeiske land.

Et dusin polske aviser har allerede skrevet om saken. Den har også vært omtalt av rumenske aviser, og sikkert også i andre land. Det vil ikke akkurat bidra til å sette den norske barnevernspraksisen i et bedre lys, og undergrave den selvgode norske holdninger om at vi er det beste landet i verden når det gjelder menneskerettigheter.”