Lederlønninger

Det bør settes et tak på hvor mye lønn ledere i det offentlige skal tjene siden dette betales ut av fellesskapets midler. Dette skal gjelde alle bedrifter som det offentlige er involvert i som eneeiere eller hovedaksjonærer, mener Børre Norland som er listekandidat for Demokratene i Agder og kommer fra Marnadal.

Han mener man ikke må betale lønninger som kan virke drivende og som innebærer sløsing med offentlige midler. «Eventyrlige bonuser, sluttpakker og etterlønninger må avskaffes,» sier han og legger til:

«Vi har i det senere erfart at ledere hos Bompengeselskap, VY-Gamle NSB, Sykehus direktører m/flere har millionlønninger med bonuser og gullkantete pensjoner som tapper fellesskaps kassa slik at vanlige folk som har jobbet i mer enn 30 år, sitter igjen med pensjoner som blir underregulert hvert år.»