Pensjonistene var lønnstaperne i 2018

«Pensjonistene gikk ned i kjøpekraft også i 2018 – fjerde året på rad. Pensjonistene blir hengende etter i samfunnets velstandsutvikling. 2018 var det fjerde året på rad at pensjonistene gikk ned i kjøpekraft», sier Terje Larssen som er sentralstyremedlem i Demokratene.

«Teknisk beregningsutvalg har leverte sin foreløpige rapport som vil ligge som grunnlag for vårens tariffoppgjør. Der viser det seg at den gjennomsnittlige reallønnsveksten for lønnstakere har vært 0,3 prosent i 2018. På grunn av underreguleringen av pensjonene med 0,75 prosent har altså kjøpekraften for pensjonistene gått ned også i 2018,» konstaterer Terje Larssen. Det er fjerde året på rad som pensjonistene har blitt lønnstaperne.

«Demokratene har som et av flere forslag ment at i påvente av at underreguleringen skal fjernes må man gå over til det opprinnelige forslaget til underregulering som Pensjonskommisjonen foreslo, at man underregulerer med halvparten av forskjellen mellom pris- og lønnsvekst. Da ville pensjonistene aldri gå ned i kjøpekraft selv om de vil har dårligere utvikling av kjøpekraft enn lønnstakerne,» sier han, og legger til:

«Dette er et av flere forslag Demokratene mener bør gjennomføres for at pensjonistene skal ha en rettferdig kjøpekraft. Demokratene har lenge frontet dette tiltaket, men det har dessverre falt i dårlig jord hos Stortingspartiene.»