Vi trenger NAV-ombud og Barneverns-ombud

Nav-ombud og Barneverns-ombudI disse NAV tider trenger vi et ombud som ivaretar folks rettigheter og behandling i NAV.
– Men trenger vi ikke også et ombud som ivaretar barn og familier i kontakt med barnevernet?

Vi har sett og blitt mer oppmerksom på at barnevernet har produsert rapporter som ikke er i samsvar med virkeligheten, og hvor de da på feil grunnlag har hentet ut barn fra familier uten saklig grunn. Vi ser at i slike saker har også politi og rettsapparatet baserer sine avgjørelser på grunnlag som ikke alltid er korrekt uten at hverken barn eller familie har blitt hørt/trodd og at dette har ødelagt mange mennesker på feil grunnlag. Er det ikke nå på tide at menneske blir satt i sentrum og blir hjulpet i stedet for å bli ødelagt? Dette gjelder mennesker i en sårbar situasjon og ikke alltid med ressurser til å engasjere advokater.

Jeg vet at vi har et barneombud i dag, men det er lite å ingenting vi hører om at familier og barn har fått hjelp. Derimot hører vi nesten daglig om det motsatte, nemlig at familier blir behandlet som «dritt» av myndighetene.

I tillegg til NAV-ombud trenger vi også et barne- og familieombud til hjelp for folk som regelrett blir overkjørt av maktsyke arrogante myndigheter.

Børre Norland
Demokratene i Agder


Følg oss på facebook


#Valg2021 #Valg2023 #Stortingsvalg #Fylkestingsvalg #Kommunevalg #NAV #Barnevernet / Artikkelansvarlig Tor-Andre Hopen