Vil utsette behandling av kulturhus

I dag skal Kristiansand bystyre behandle reguleringsendring av Silokaia felt f – 1A m.fl. uten at Havnestyret i Kristiansand har behandlet saken. «Hvorfor godtar du en slik saksbehandling, ordfører Harald Furre», spør Demokratenes gruppeleder Vidar Kleppe.

Under behandlingen av saken i By – og miljøutvalget den 20. november 2018 – fremmet Demokratene følgende forslag: “Saken utsettes da det enda ikke er klart om Kunstsiloen er fullfinansiert”. «Mitt utsettelsesforslag fikk utrolig nok bare Demokratenes stemme,» forteller Kleppe.

«Kristiansand bystyre kan ikke etter min mening vedta endringene som “silokameratene” ønsker for området – saken må derfor sendes tilbake til Kristiansand havnestyre for behandling. Noe Demokratene under dagens bystyremøte selvsagt vil foreslå,» sier han.

«Videre planlegger “silokameratene” og legge ned skoler – og at bompenger og antall bomstasjoner skal økes. Da trenger en ikke å være økonom for å forstå at det selvsagt ikke er forsvarlig å bruke hele minimum 530 millioner kroner på kunstsiloen (kulturhus) for å stille ut “kunstgaven” fra milliardær Nicolai Tangen, som i realiteten ikke er en gave til byen, men en stor økonomisk bombe som veltes over på Kristiansand kommune, Cultiva og Vest-Agder fylkeskommune. Med andre ord: Skattebetalerne,» avslutter han.