Det er hjerterått at ikke norske kreftpasienter får medisinen som virker

«Demokratene mener bestemt at er stikk i strid med god takt og tone i norsk velferd, å bygge ned helsetilbudet i by og bygd. Norge har råd til å opprettholde og videreutvikle og styrke norske sykehus og legevaktene «Norge rundt» med økt faglig kompetanse – og pengene som skal til for gjennomføre økt overlevelse og bedre pasienttrygghet for det norske folk,» sier Demokratenes … Les mer

Alle vet at innvandring svekker den norske velferden

«Sosial trygghet og liten innvandring er en viktig forutsetning for alles deltakelse i samfunnet. Da trengs gode offentlige velferdstjenester for norske statsborgere. Arbeid til alle er det viktigste virkemiddel mot fattigdom. Svak økonomi og en stor innvandring til Norge svekker også muligheten til å trygge norske velferdsordninger i fremtiden,» skriver Demokratenes politiske nestleder … Les mer

Negativ til ny postlov

«Ny postlov trer i kraft 1.juli 2020. Hvor det står at de vil levere post annen hver dag i postkassene. Men 2,5 ganger i uka. Fra Samferdselsdepartementet står det skrevet at levering blir mandag, onsdag og fredag den ene uken. Tirsdag og torsdag den andre uken,» forteller Jorunn Aaselle Olsen som er sentralstyremedlem i Demokratene.

«I min verden er ikke det post annen … Les mer